reizen

Naar Compostela

Gepubliceerd op

Niemand loopt zo maar naar Compostela …

Zijn tocht begon op 11 mei 1997 bij de St. Pietersberg in Maastricht. Het eindpunt van een eerder gelopen tocht: "Het Pieterpad", vormde zodanig het beginpunt van de reis naar Santiago de Compostela.


Zijn hond Guus vergezelde hem gedurende de ongeveer 3000 km die hij aflegde.

Pastoor Van Luijk uit Lith had voor het vertrek een gesprekje met Marinus.
"Er is bezieling voor nodig, om zo'n tocht te gaan maken. Het gewone leven gaat verder, maar deze tocht neem je mee voor de rest van je leven …. Het is niet een soort prestatie maar het gaat om het onderweg zijn in de natuur met een hond als kameraad en met heel weinig materiele zaken en weinig eisen stellend …. Voor mij is het ook een gebaar van dankbaarheid voor alles wat goed ging …. Er is meer dan de geslaagde horecaman …. Ik wil mijn ziel de kans geven … met zo'n tocht komt er iets los …"

Pastoor Van Luijk gaf Marinus een geloofsbrief mee: "Ik beveel hem aan, aan uw gastvrijheid!"

"Lopend maak je snel contact met mensen. Ik heb alleen maar goede en hele goed mensen ontmoet".

Onderweg kwam zijn tekentalent goed van pas. Om aan de kost te komen verkocht hij tekeningen of verrichtte werk bij boeren.
De tocht ging niet van een leien dakje. Er waren tegenslagen die overwonnen moesten worden. "Maar gelukkig ben ik niet ziek geweest, hartelijk dank, ik weet niet aan wie …"

Op 7 september 1997 arriveren Marinus en Guus in Santiago en uit respect geeft Marinus zijn compagnon een nieuw naam: "Auguust"

Marinus kreeg het "Compostelana" getuigschrift uitgereikt.

Traditiegetrouw liepen Marinus en Auguust naar Fisterra (het einde van de wereld) een plaatsje aan de kust waar hij met uitzondering van zijn hes, zijn pelgrimskleren verbrandde.
"Niemand loopt zomaar naar Compostela …. Deze tocht was een zinvolle invulling van mijn leven … ik wilde mijn -oude leven- uitlopen en een -nieuw leven- binnenlopen … dat van kunstschilder!"

Marinus schreef, dichtte en tekenende zijn belevenissen op in dagboeken.